International Adoption and Reintegration
"Our Family" Association

Our family adoption agency – Bulgaria

Асоциация „Нашето семейство“

“Нашето семейство” е сдружение с нестопанска цел, лицензиранo да посредничи при международно осиновяване съгласно разрешение № 166 / 16.06.2017, издадено от министъра на правосъдието за осиновители от Канада, САЩ, Испания, Словения и Сан Марино. Осиновяването създава промяна към по-добро. За децата, за родителите и за всички нас, които работят с сиропиталищата и осиновителите. Необходимо е умишлено действие на волята да се каже „Да“ за осиновяване.

Licenses

bulgarian flag french flag canada flag bulgarian flag usa flag