Партньори

  1. Madison Adoption Associates 1009 Woodstream Drive Wilmington, DE 19810, USA
  2. Agape adoptions 1410 Main Street, Sumner, WA 98390, USA
  3. Children’s House International 5711 Barrett Rd, 2nd Floor (FedEx, UPS, DHL delivery ONLY) P.O. Box 1829 (USPS mail ONLY) Ferndale, WA 98248 Phone: (360) 383-0623 Fax: (360) 383-0640 Email: inquiry@chiadopt.org
  4. TDH pour les enfants Inc.TDH pour les enfants Inc. 2520, avenue Lionel-Groulx – 3e étage, Montréal, QC H3J 1J8
  5. TDH Ontario Inc.36 Home Avenue, PO Box 963 Vankleek Hill, ON K0B 1R0 Phone: (613) 678-6834 Fax: (613) 678-6050 Email: info@tdh.ca
  6. World Links International Adoption Agency. World Links International Adoption Agency., 418 Jefferson Ave Scranton, PA 18510

Ако сте представител на организация и желаете да сте наши партньори използвайте меню КОНТАКТ, за да се свържете с нас.

Към началото