Изисквания

Кой може да бъде осиновен?

Според българския закон – Семейният Кодекс, може да бъде осиновено единствено дете под 18 годишна възраст, вписано в регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени от лица, живущи в чужбина при условията на пълно осиновяване. Регистърът се поддържа от Министерство на Правосъдието. Близнаците се осиновяват заедно, по изключение могат да бъдат осиновени по отделно. Братя и сестри се осиновяват заедно, ако имат емоционална връзка помежду си.

Кой може да осинови?

Осиновител трябва да е способно лице, нелишавано от родителски права и е поне петнадесет години по-възрастен от осиновяваното дете. Осиновяването от две лица едновременно трябва да бъде позволено само в случай че осиновителите са съпрузи. Максималната възраст на осиновителите е 50 години за по-младите и 55 за по-големите. Приходът на осиновителя трябва да е не по-малко от средният приход за страната, в която живеят.

Към началото