Our Family Adoption Agency - Bulgaria

Slovenia

SEZNAM ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE

 1. Prosnja kandidata za posvojitelja za vpis v register kandidatov za posvojitelje po modelu, s potrditvijo “Apostille” – 1 izvirnik, 1 kopija;
 2. Pogodba o posredovanju pri posvojitvi – po modelu – 3 izvirnika;
 3. Pooblastilo, s katerim se pooblasca zdruzenje “Our family”, s potrditvijo “Apostille” – po modelu – 3 izvirnika;
 4. Dovoljenje za posvojitev, izdano s strani slovenskega organa, s potrditvijo “Apostille” – 1 izvirnik, 1 kopija;
 5. Dokument, izdan s strani pristojnega organa, da kandidatu za posvojitelja ni odvzeta roditeljska pravica, s potrditvijo “Apostille”, 1 izvirnik, 1 kopija;
 6. Socialno porocilo, izdano s strani pristojnega organa, ki vsebuje podatke in informacije o osebnosti kandidata za posvojitelja, moznosti za posvojitev, o tem ali je primeren posvojiti otroka, podrobne znacilnosti – osebnost, druzina, zdravje in socialni polozaj, socialno okolje in pogoji zivljenja, motivacija za posvojitev, znacilnosti otroka/otrok, za katere prosilec lahko skrbi, in vse ostale informacije, ki jih zakon zahteva – s potrditvijo “Apostille”, 1 izvirnik, 1 kopija;
 7. Zdravnisko potrdilo o zdravstvenem stanju posameznega posvojitelja, ki odraza fizicno in psihicno stanje prosilca in ki potrjuje odsotnost tezkih kronicnih, kuznih spolno prenosljivih bolezni, AIDS, tuberkuloze in t.n. – s potrditvijo “Apostille”, 2 izvirnika, dve kopiji – po prilozenem modelu. V primeru da posvojitelj ima kaksno bolezen, je potrebno izpolniti drug obrazec zdravniskega potrdila, s potrditvijo “Apostille”, 1 izvirnik, 1 kopija posameznega zdravniskega potrdila;
 8. Potrdilo o nekaznovanosti – s potrditvijo “Apostille”, 1 izvirnik, 1 kopija;
 9. Potrdilo o sklenjeni zakonski zvezi /Dokument, ki potrjuje druzinski status, v primeru, da ni sklenjene zakonske zveze in ce obstaja organ, ki lahko izda taksen dokument \ ali sklep o razvezi zakonske zveze, s potrditvijo “Apostille”, 1 izvirnik, 1 kopija;
 10. Potrdilo o sklenjeni zakonski zvezi /Dokument, ki potrjuje druzinski status, v primeru, da ni sklenjene zakonske zveze in ce obstaja organ, ki lahko izda taksen dokument \ ali sklep o razvezi zakonske zveze, s potrditvijo “Apostille”, 1 izvirnik, 1 kopija;
 11. Kopija potnega lista – overjena s strani kandidata za posvojitelja – 1 kopija;
 12. Kopija rojstnega lista – s potrditvijo “Apostille”, 1 izvirnik, 1 kopija;
 13. Pismo delodajalca, izdano s strani delodajalca ali racunovodje – ce kandidat za posvojitelj ima lastno podjetje, – potrdilo o dohodku; – s potrditvijo “Apostille”, 1 izvirnik, 1 kopija;
 14. Fotografije druzine, stanovanja/hise.

Scroll to top